24 42 02 84 (Hverdage kl. 9-15) ditte@linserforlivet.dk

Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger
 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Linser for Livet er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Linser for Livet
CVR-nr.: 38935542
Bittevej 5
8543 Hornslet
Telefon: 24420284
butik@linserforlivet.dk
 
 

Generelle bestemmelser

Denne persondatapolitik, omhandler Linser for Livets indsamling, opbevaring og behandling af dine personoplysninger.
 
Persondatapolitikken gælder kun for privatkunder.
 
Persondatapolitikken finder dog anvendelse for erhvervskunder i det omfang, vi i den forbindelse behandler personoplysninger.
 
Persondatapolitikken gælder for alle personoplysninger, du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores hjemmeside: www.linserforlivet.dk
 
Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger, samt opbevaring og videregivelse er beskrevet nedenfor.
 
 

Når du bruger Linser for Livets hjemmeside

  • Formål: Optimering af hjemmesiden og forbedret brugeroplevelse
  • Hvilke typer personoplysninger behandles: IPadresse, type af browser, søgetermer, netværkslokation
  • Navn, CXXXXXXXXXXXXXXXX
  • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af: Dit samtykke
  • Opbevaring af personoplysninger: Cookiebestemt – se Cookiepolitik for Linser for Livet her 
  • Personoplysninger videregives ikke.

 

Når du køber fysiske varer på Linser for Livets webshop

  • Formål: Salg og levering af fysiske varer
  • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IPadresse.
  • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af: Dit samtykke, samt persondataforordningens artikler: 6, stk. 1, litra a, b, c eller f.
  • Opbevaring af personoplysninger: Oplysninger, hvilke varer du har købt opbevares i op til 5 år.
  • Personoplysninger videregives til: Fragtvirksomheder, som bl.a. GLS med henblik på forsendelse og levering af din ordre

Når du køber events på Linser for Livets webshop

  • Formål: Salg af fysiske events
  • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
  • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af: persondataforordningens artikler: Dit samtykke, samt 6, stk. 1, litra a, b, c eller f.
  • Opbevaring af personoplysninger: Oplysninger, hvilke varer du har købt opbevares i op til 5 år.
  • Personoplysninger videregives ikke (Videregives oplysninger til samarbejdspartnere på arrangementet, skal der henvise til disse her)
 

Brug af databehandlere og dataansvarlige

Linser for Livet benytter sig af eksterne virksomheder til blandt andet at assistere den tekniske drift af hjemmesiden samt til udførelse af målrettet markedsføring, herunder retargeting, bedømmelse af købsforløb og forbedringer af hjemmesiden. Visse af disse eksterne virksomheder er selvstændige dataansvarlige for de data, der bliver videregivet hertil. Grundlaget for denne videregivelse er en interesseafvejning af hhv. Linser for Livets interesser og brugerens interesser. Dette indebærer, at persondata ikke videregives, hvis kundens interesser overstiger Linser for Livets. Derudover har Linser for Livet indgået aftaler om videregivelse af data til eksterne virksomheder med det formål at opfylde kontrakten, herunder GLS i forhold til levering.
 
Andre af disse eksterne virksomheder er databehandlere underlagt vores instruks. De behandler data på vegne af Linser for Livet, og vi er derfor ansvarlige for, at databehandlerne ikke anvender data, som de får fra os til andet end opfyldelse af den med os indgåede aftale. En af disse databehandlere, Google Analytics v/ Google Inc, er etableret i USA, og de fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her.
 
Facebook Inc. er også lokaliseret i USA, og en kopi af deres certificering kan findes her 
 
Med henblik på at forbedre købsprocessen kan Linser for Livet benytte den oplyste e-mailadresse til udsendelse af en separat e-mail med en opfordring om at anmelde Linser for livet ApS og det anvendte fragtfirmas købs- og leveringsydelse.
 
Med henblik på at forbedre oplevelsen ved events kan Linser for Livet videregive visse personoplysninger til forbedring af events afvikling.
 
 

Sikkerhed – sådan passer vi på personoplysningerne

Linser for Livet har vedtaget tekniske- og organisatoriske foranstaltninger for at sikre vores behandling af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse.
 
Linser for livets medarbejdere er instrueret i, hvordan de må behandle personoplysninger, og der er vedtaget interne retningslinjer for, hvad der skal gøre i tilfælde af brud på persondatasikkerheden.
 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
 
Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på:
 
Linser for Livet
CVR-nr.: 38935542
Bittevej 5
8543 Hornslet
Telefon: 24420284
butik@linserforlivet.dk
 
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 
Ret til sletning (retten til at blive glemt)
Du har i visse tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger.
 
Ret til at trække samtykke tilbage
Hvis Linser for Livets behandling af personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at trække samtykket tilbage. Hvis du trækker et samtykke tilbage, vil vi fra det tidspunkt, samtykket er trukket tilbage, ophører den videre behandling af dine personoplysninger. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted.
 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
Opbevaring af dine personoplysninger generelt
Alle fakturaer opbevares i 5 år fra udgangen af regnskabsåret i overensstemmelse med bogføringsloven. Efter 5 år slettes eller anonymiseres alle fakturaer. Alle købsoplysninger slettes efter 5 år.
 
Alle oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig nyhedsbreve, slettes, hvis du tilbagekalder dit samtykke.
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
 

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af Linser for Livets persondatapolitik skrevet d. 9.5.2023.

Skriv dig op til nyhedsbrev og få 15% i rabat

Du modtager en rabatkode på mail og kan bruge den en gang til køb i butikken her på siden. 

Tak for din tilmelding, du modtager en mail om lidt med rabatkoden.